ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Γραφείο μας αποτελεί μέλος του Συλλόγου Μεσιτών,Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής , του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Επαγγελματιών Real Estate και τέλος είμαστε κάτοχοι διεθνούς πιστοποίησης ως επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων